Hizmetler

Güvenlik Danışmanlığı

Özel Güvenlik Danışmanlığı kapsamında aşağıda ana başlıkları belirtilen konular ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların karşı karşıya kalabilecekleri tehdit ve riskler uzman personel tarafından , yasal zeminde kalmak koşulu ile, detaylı bir şekilde yerinde incelenerek, uygulanması gereken güvenlik sistemleri ve işlemleri risk-zarar-maliyet dengesi gözetilerek işletmelerin güvenliği açısından uygulanabilir tedbirlerin alınması hususunda uluslararası standartlarda raporlama hizmetlerinin verilmesidir.

Güvenlik Danışmanlığı Hizmet Detayları

 • Güvenlik Değerlendirmelerin yapılması ve güvenlik konusunda güncel gelişmeler konusunda bilgilendirmek.
 • Güvenlik Hizmetlerinin senaryoya uygun denetlemelerin yapılabilmesi ve tatbikatların yaptırılması.
 • Elektronik ve Fiziki Güvenlik standartlarının belirlenmesi, denetlenmesi, bakımı ve raporlama hizmetleri.
 • Kurum ve kuruluşların risk analizlerinin yapılması
 • Kurum ve kuruluşlarının güvenlik planlarının yapılması
 • Yangın ve tabii afet planlarının yapılması
 • Acil eylem ve tahliye planlarının yapılması
 • Ticari ve finansal araştırmalar
 • Çalışanların veya işe başvuranların özelliklerinin araştırılması
 • Şirket içi yolsuzlukların araştırılması
 • Uzman güvenlik personelinin temini
 • 5188 nolu yasa kapsamında güvenlik personeli tazeleme eğitimleri yaptırılması
 • Silahlı güvenlik personelinin atışlarının yaptırılması

Ayrıca

 • Risk analizleri
 • 5188 nolu yasa kapsamında koruma ve güvenlik planları ile,
 • 7126 nolu yasa kapsamında milli alarm ve sivil savunma planları yapılmaktadır.